تعرفهاجرت خدمات اخذ مجوز اینماد و پروانه کسب

خدمات اخذ مجوز به سایت ها و کسب و کارهای دارای صلاحیت ارائه میگردد. لطفا قبل از پرداخت اجرت خدمات مشاوره و راهنمایی های لازم را دریافت نمایید. مبالغ پرداختی عودت نمیگردد.

اینماد تک ستاره

https://jahanco.net/wp-content/uploads/2022/05/enamad_icon_text_color_blue_1024-768x768-1.png
590هزار تومان

پانصد و نود هزار تومان

 • دو ساله
 • تک ستاره
 • تا ده روز کاری
 • تحویل کد به کارفرما
 • محرمانگی اطلاعات
 • تغییرات فنی در سایت
 • پروتل SSL

اینماد دو ستاره

https://jahanco.net/wp-content/uploads/2022/05/enamad_icon_text_color_blue_1024-768x768-1.png
1290هزار تومان

یک میلیون و دویست و نود هزار تومان

 • دو ساله
 • تک ستاره
 • تا ده روز کاری
 • تحویل کد به کارفرما
 • محرمانگی اطلاعات
 • تغییرات فنی در سایت
 • پروتل SSL

پروانه کسب مجازی

https://jahanco.net/wp-content/uploads/2022/05/logonama.png
4.900هزار تومان

چهار میلیون و نهصد هزار تومان

 • 5 ساله
 • پروانه کسب رسمی
 • 29 روز کاری
 • دیجیتالی و کاغذی
 • محرمانگی اطلاعات
 • تغییرات فنی در سایت
 • اخذ اینماد در صورت نیاز

ساماندهی

https://jahanco.net/wp-content/uploads/2022/05/p30web-samandehi.png
1290هزار تومان

یک میلیون و دویست و نود هزار تومان

 • یک ساله
 • لوگو طلایی
 • تا دوازده روز کاری
 • جایگذاری در سایت
 • محرمانگی اطلاعات
 • تغییرات فنی در سایت
 • به شرط اینماد